Gratulacje dla tegorocznych absolwentów!

Składamy gratulacje z okazji uzyskania wysokich wyników Egzaminu Ósmoklasisty 2021. Średni wynik egzaminu z języka polskiego wyniósł 66,8%; z matematyki 57,9%; z języka angielskiego 77,2%.

Są to wyniki wyższe od ogólnopolskich i wojewódzkich.

WynikiSzkołaWojewództwo lubelskiePolska
Język polski66,8%61%60%
Matematyka57,9%47%47%
Język angielski77,2%63%66%

Wyniki egzaminów w 9 stopniowej skali staninowej:

Język polski – stanin 7

Matematyka – stanin 7

Język angielski – stanin 7

Skala staninowa określa pozycję, jaką zajmują uczniowie na tle wyników osiągniętych przez całą populację zdających. Wyróżnia ona 9 przedziałów wyników od 1 do 9, przy czym w staninie 9 (najwyższym) znajduje się tylko kilka procent najwyższych wyników w Polsce. Na podstawie osiągniętych staninów można porównywać wyniki w poszczególnych latach.

Nasi Absolwenci uzyskali w każdej części egzaminu wynik w skali staninowej – 7 (wynik wysoki).

Jesteśmy z Was bardzo dumni!

Pomimo wielu trudności, z jakimi zmagaliście się przez ostatnie dwa lata Waszej edukacji dowiedliście, że stać Was na wiele. Szkołę podstawową ukończyliście z wysokimi wynikami.

Życzymy Wam powodzenia i dalszych sukcesów!