Pod koniec września ubiegłego roku Główna Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF wraz z Redakcją „Filatelisty” przy współpracy z Kołem PZF Nr 4 w Oleśnicy oraz Kołem Internetowym PZF (KI PZF) ogłosiły regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na projekt znaczka pocztowego pt. „Jak w bajce Marii Konopnickiej”. Konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i należało na niego zgłosić pracę plastyczną, w której trzeba było przedstawić w formie znaczka pocztowego, w bajkowy sposób, miejsce odwiedzone podczas wakacji.

Konkurs mający na celu rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży, a także zachęcenie ich do poszerzenia informacji o miejscach, które odwiedzili i zainteresowania filatelistyką, cieszył się sporą popularnością, gdyż pod ocenę jury zgłoszono 199 projektów znaczków.

Jury w składzie Grażyna Błażejak, Karolina Winiarska, Kinga Tyc, Gloria Sawicka i Cezary Rejn, zebrało się 1 grudnia 2022 roku i oceniło prace w 3 kategorich wiekowych: klasy I-V, klasy VI-VII oraz szkoły ponadpodstawowe.

Wśród uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej  nasza uczennica Zuzanna Walewska zajęła zaszczytne II miejsce.

Jesteśmy dumni z sukcesu Zuzi, gratulujemy i życzymy kolejnych powodów do satysfakcji.

Poniżej zdjęcie projektu znaczka Zuzi oraz link na stronę organizatora gdzie możesz zobaczyć nagrodzone prace.

https://zgpzf.pl/37-zgpzf/502-23-01-003