1 września 2016 roku uczniowie Gminnego Zespołu Szkół rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/2017.

W gimnazjum rok szkolny rozpoczęło 114 uczniów, którzy będą uczyć się w sześciu oddziałach. W szkole podstawowej rok szkolny rozpoczęło 108 uczniów w siedmiu oddziałach. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zabrakło uczniów klasy pierwszej. Z powodu małej liczby chętnych uczniów do rozpoczęcia nauki na dzień 1 września 2016 roku (sześciu uczniów chętnych) nie została utworzona klasa pierwsza. Jednak na prośbę rodziców oraz nauczycieli GZS, w czasie Sesji Rady Miejskiej 1 września, Radni Rady Miejskiej pozytywnie, jednogłośnie bez głosów sprzeciwu zaopiniowali decyzję Burmistrza o utworzeniu klasy I szkoły podstawowej, tym samym klasa pierwsza szkoły podstawowej w Gminnym Zespole Szkół została utworzona. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego klasy pierwszej odbędzie się 2 września 2016 roku o godz. 9:00. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tej uroczystości serdecznie zapraszamy.