Katyń… ocalić od zapomnienia

13 kwietnia w Dniu Katyńskim delegacja naszej szkoły z pocztem sztandarowym uczciła pamięć o pomordowanych na Wschodzie.

Nazwiska ofiar związanych z naszym miastem wyczytano podczas Apelu Katyńskiego na terenie cmentarza parafialnego , gdzie osiem lat temu zasadzono Dęby Pamięci w ramach akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia” pod hasłem „Jeden Dąb Pamięci dla jednego Bohatera”.
Na Kazimierskiej Liście Katyńskiej znajdują się nazwiska oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej związanych z Kazimierzem : kapitan Franciszek Barszczewski, przodownik Policji Państwowej Władysław Dunia, kapitan Rajmund Duracz, podporucznik łączności rezerwy Zdzisław Berens, porucznik łączności Bronisław Skrzeczkowski, podporucznik służby zdrowia rezerwy Witold Steciuk, podporucznik rezerwy Jan Adam Witkiewicz.