Kierunki rozwoju edukacji w Gminie Kazimierz Dolny

21 września w Gminnym Zespole Szkół odbyła się debata poświęcona „Kierunkom rozwoju edukacji w Gminie Kazimierz Dolny w myśleniu o uczniu XXI wieku”.

O debacie można przeczytać na stronie kazimierz-dolny.pl