Komunikat Dyrektora

4 maja uczniowie klas I–III wracają do szkoły. Lekcje będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

W klasach IV–VIII nadal obowiązuje nauka zdalna.