Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Uczeń prezentuje pięć zdjęć, na których widać piękno naszego regionu.

Termin składania zdjęć: 30 maja 2021.

Zdjęcia wysyłamy na adres: [email protected]

Konkurs jest przeprowadzany w ramach programu Erasmus Plus we wszystkich szkołach partnerskich, a jego celem jest pokazanie swojego miasta i regionu uczniom z innych państw. Pandemia spowodowała, że na chwilę dzisiejszą nie mamy możliwości podróżowania, więc nie pozostaje nam nic innego niż wirtualna wycieczka do Włoch, Rumunii, Portugalii, Turcji i Polski. Zachęcam gorąco do  przesyłania 5 zdjęć z naszego regionu. Prezentacja i wybór najpiękniejszych zdjęć będzie w czerwcu 2021.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny z Kingą Horosiewicz.

PHOTO CONTEST „LOCAL BEAUTIES –provincial territory”

Students presents five photos which shows beauties of our region Lubelszczyzna.

Deadline for submission: 30 May 2021.

Photos are sent to: [email protected]

The competition is conducted under Erasmus Plus in all partner schools. The pandemic has meant that we are not able to travel at the moment, so we have nothing left other than a virtual trip to Italy, Romania, Portugal, Turkey and Poland. I strongly encourage you to upload 5 photos from our region. Presentation and selection of the most beautiful photos will be in June 2021.