Z radością przyjęliśmy wiadomość, że prace naszych uczennic zostały nagrodzone w konkursie plastycznym „Kolory Niepodległości”. Organizatorem konkursu był Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki.                                         

 Kategoria wiekowa  8 – 12 lat                                                                                                                                             

II miejsce  –  Katarzyna Kobiałka , uczennica klasy VI

Kategoria wiekowa 13 – 16 lat

II miejsce – Justyna Rodzik, uczennica kl. VII B

III miejsce – Agata Mazur, uczennica kl. VIII A

Wszyscy uczestnicy zostali  uhonorowani pamiątkowym dyplomem oraz nagrodami rzeczowymi.

Dziękujemy uczniom za wkład włożony w przygotowanie pracy. Nagrodzonym uczennicom i opiekunce p. Izabeli Kamińskiej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy artystycznej.