W dniu 25 stycznia 2018 roku odbył się I etap szkolno-parafialnego konkursu wiedzy z Ewangelii wg św. Łukasza. Uczestniczyli w nim uczniowie klas II i III gimnazjum. Konkurs miał na celu zachęcenie uczniów do poznawania Pisma Świętego oraz pogłębienie znajomości Ewangelii.