8 maja w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki odbył się pierwszy szkolny konkurs wokalny.

11 uczestników z klasy IV, V i VI konkurowało w dwu kategoriach: najlepszy wokalista klasy i najlepszy wokalista szkoły. Najlepszą wokalistką klasy IV została Weronika Siedlecka, najlepszym wokalistą klasy V został Leszek Trojnara, a najlepszą wokalistką klasy VI została Ania Boroch. I miejsce zajęła i tytuł najlepszego wokalisty szkoły otrzymała Ania Boroch. II miejsce zajęła Maja Polak, III miejsce zajął Leszek Trojnara. Nagrodę publiczności zdobyła Maja Polak.

Pozostali uczestnicy konkursu to: Julka Stefanek, Paulinka Górecka, Ania Szydłowska, Agatka Mokijewska, Ola Naduk i Adrian Bieniek. Występy uczniów oceniało jury w składzie: Sylwia Filipek studentka muzykologii KUL, Grzegorz Głos student wychowania muzycznego UMCS, Wojtek Bochra student animacji kultury UMCS. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Już dzisiaj zapowiadamy świąteczną edycję konkursu, która odbędzie się w grudniu. Konkurs zostanie poszerzony o kategorię – uczniowie gimnazjum. Szczególne podziękowania składamy panu Mariuszowi Płoszaj-Mazurek, dyrektorowi Kazimierskiego Ośrodka Kultury Promocji i Turystyki za udostępnienie pomieszczeń i sprzętu.