Konkursy na Dzień Matki dla klas I-III

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III do udziału w szkolnych konkursach:

Konkurs plastyczny „Portret mojej mamy”

Wykonaj portret swojej mamy.
Technika pracy dowolna.
Format: A4

Sfotografuj pracę i prześlij na adres: [email protected]

Termin nadsyłania prac: 20 maja 2020 r.
Termin ogłoszenia wyników: 26 maja 2020 r.

Uwaga: pracę podpisz (imię, nazwisko, klasa). Zachowaj i przynieś na wystawę po powrocie do szkoły.

Konkurs literacki „Moja Mama”

Praca powinna zawierać minimum 12 wersów w formie wiersza.

Prosimy aby była napisana na komputerze i wysłana na adres e-mail: [email protected]

Termin nadsyłania prac: 20 maja 2020 r.
Termin ogłoszenia wyników: 26 maja 2020 r.

Praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa).

Nagrody czekają. Zapraszamy!