Dnia 22 marca 2012 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w ramach akcji „Rodzice – Dzieciom” odbyło się przedstawienie pt. „Kopciuszek”.

Przedstawienie szczególne gdyż w role wcielili się rodzice uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej. Głównym celem tego działania była wspólna zabawa z uczniami naszej szkoły jak również integracja środowiska lokalnego. Na podkreślenie zasługuje duża aktywność rodziców w organizowaniu imprez szkolnych.