Ludowe barwy lubelszczyzny

Klasa 3 Szkoły Podstawowej bierze udział w projekcie realizowanym przez KOKPiT – Bibliotekę Publiczną w Kazimierzu Dolnym .

Projekt nosi tytuł „Ludowe barwy Lubelszczyzny” i uzyskał dofinansowanie w XI edycji konkursu grantowego „Na dobry Początek !” organizowanego przez Fundację BGK.  Ma na celu promocję i krzewienie wartości kultury ludowej wśród dzieci. W czasie trwania projektu dzieci będą miały okazję odkryć różne oblicza sztuki ludowej. Projekt, tworząc warunki do szerszego poznania dziedzictwa folklorystycznego naszego regionu, pomoże w rozwijaniu pasji i talentów wśród młodych ludzi. Pierwsze warsztaty nosiły tytuł „Kultura ludowa w codzienności”. Dzieci miały okazję obejrzeć dawną wiejską izbę oraz samodzielnie utkać serwetkę. Kolejne zajęcia to: Stroje i tańce ludowe naszego regionu – marzec; Tradycyjne zwyczaje i obrzędy wielkanocne – kwiecień (warsztaty wyjazdowe); Zabawy dawniej, a dziś – maj; „Róbmy swoją ludowość” – czerwiec.