Od września bieżącego roku szkolnego realizowany jest w naszej szkole projekt matematyczny pod tytułem „Maraton matematyczny”.

W każdym miesiącu uczniowie są zaproszeni do różnych konkurencji. We wrześniu brali udział w egzaminie na Eksperta Tabliczki Mnożenia, w październiku w konkursie na plakat matematyczny, w listopadzie wyszukiwali lub układali własne rymowanki matematyczne. W grudniu rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy zeszyt do matematyki.
Zeszyt jest bardzo cenną pomocą w uczeniu się matematyki o ile jest prowadzony starannie, jest czytelny, łatwo w nim znaleźć wzory matematyczne, bo wyodrębnione zostały spośród innych treści za pomocą kolorowych ramek, chmurek, zakreśleń. Z takiego zeszytu przyjemnie jest uczyć się matematyki.

Pierwsze miejsce zajęły zeszyty:

• Nikoli Sułek – kl. IV b
• Zuzi Nowaczek – kl. IV b
• Zuzi Stelmach – kl. IV b
• Mileny Czerskiej – kl. V
• Karola Pałki – kl. V
• Karoliny Skocz – kl. VI
• Gabrysi Nowakowskiej – kl. VII
• Sebastiana Kaniewskiego – kl. III a Gimnazjum
• Ani Księskiej – kl. III a Gimnazjum
• Natalii Pyski – kl. III b Gimnazjum

Drugie miejsce zajęły zeszyty:

• Wiktorii Kęcik – kl. IV a
• Szymona Podrażki – kl. V
• Ani Szebskiej – kl. VI
• Marceliny Wolskiej – kl. VII
• Magdy Wolskiej – kl. II a Gimnazjum
• Kamila Kaniewskiego – kl. II a Gimnazjum
• Doroty Rodzik – kl. III b Gimnazjum
• Agaty Mokijewskiej – kl. III b Gimnazjum

Trzecie miejsce zajęły zeszyty:

• Emilki Podrażki – kl. IV a
• Amelki Włodek – kl. IV a
• Kamili Skocz – kl. IV a
• Julki Zdun – kl. IV a
• Ali Księskiej – kl. V
• Zofii Rodzik – kl. VII