Dnia 13 maja 2014 roku w Bibliotece Miejskiej w Kazimierzu Dolnym odbył się szkolny konkurs czytelniczy „Mistrz Pięknego Czytania”, zorganizowany w ramach trwającego Tygodnia Bibliotek.

Głównym celem konkursu było propagowanie czytania jako formy spędzania wolnego czasu, kształcenie umiejętności pięknego czytania, prezentacja zainteresowań czytelniczych oraz rozwijanie pasji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Podczas konkursu uczestnicy, wyłonieni w eliminacjach klasowych, prezentowali fragmenty lektur szkolnych i innych tekstów prozatorskich. Uczestnicy byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 4-6 i kl. 1-3 gimnazjum. Każdy miał za zadanie zaprezentować wylosowany fragment prozy, a także odpowiedzieć na pytania jednego z członków jury, dotyczące przeczytanego tekstu.

Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom czytania a także rozumienia czytanego tekstu. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Tytuł „Mistrza Pięknego Czytania” w szkole podstawowej zdobył Franciszek Sulkiewicz z klasy piątej, wyróżnienie otrzymał Michał Arbuz z klasy szóstej.

Miano „ Mistrza Pięknego Czytania” w gimnazjum zdobyła Wioletta Kisiel z klasy drugiej b.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !