5 czerwca 2016 roku w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym swoją pierwszą Mszę Świętą Prymicyjną sprawował ksiądz Neoprezbiter Dariusz Borowski.

Ksiądz Dariusz Borowski jest absolwentem naszego Liceum do którego uczęszczał w latach 2007 – 2010. To bardzo szczególny i radosny dzień dla naszej Parafii i całej społeczności lokalnej. Jesteśmy dumni  z Takiego absolwenta. Księdzu Dariuszowi życzymy: „Niech Bóg wspiera Cię wszechmocną dłonią, a Twoja praca obfity plon przynosi”.