Na nartach

W poniedziałek 17 lutego zakończyły się kolejne zajęcia na stoku narciarskim dla naszych uczniów.

Wszyscy chętni uczniowie z klas IV-VIII mieli możliwość skorzystania z lekcji nauki jazdy na nartach, doskonalenia swoich umiejętności, oraz spędzenia czasu w miłej sportowo-zimowej atmosferze… bez zimy. Jesteśmy pełni podziwu dla wszystkich odważnych dzieci. I chociaż warunki były trudne, dziękujemy za waszą mobilizację i chęci.  Świat nart stoi przed wami otworem, to jedna z najpiękniejszych form aktywności ruchowej. Dziękujemy Panom Jarkowi i Marcinowi ze Stacji Narciarskiej za współpracę oraz Pani Ewie i Panom Zbyszkowi i Bartkowi ze Szkoły Narciarstwa za cenne rady i wskazówki oraz pomoc podczas zjazdów z małej i dużej góry.

Dziękujemy opiekunom grupy Pani Monice Pielak, Panu Marcinowi Pisuli, Panu Czarkowi Wojtanowiczowi, którzy podarowali swój cenny czas.

Dziękujemy Rodzicom za zaufanie i oddanie dzieci w nasze ręce.

Cieszę się, że się udało.

A. Wojtanowicz