24 lutego odbyły się warsztaty rzeźbienia w glinie. Zajęcia poprowadziła pani Izabela Kamińska, nauczycielka plastyki we współpracy z Działem Historii i Kultury Regionu Muzeum Nadwiślańskiego.

Warsztat został zaprezentowany podczas wydarzenia „Noc sów” 27 lutego 2021 roku na wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

„Noc Sów” to wydarzenie odbywające się co roku, w wielu miejscach Polski, organizowane przez stowarzyszenie „Ptaki Polskie”. Jego głównym celem jest edukacja na temat sów. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu!

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,52,noc-sow-2021,98819.chtm

Na zajęciach w dniu 10 marca sowy nabrały kolorów.