Odkryć z niepamięci

24 września odbyły się kolejne zajęcia poświęcone wydarzeniom Bitwy Warszawskiej w ramach projektu „Odkryć z niepamięci”.

Uczniowie klas siódmych i ósmej wzięli udział w wykładzie Pana dr. hab. Jacka Romanka z Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Pan doktor opowiedział uczestnikom na czym polega praca Instytutu Pamięci Narodowej oraz przedstawił strukturę i zakres obowiązków instytutu. Największą uwagę poświęcił badaniom i odnowieniu Miejsc Pamięci Narodowej. Pokazał  przykłady z fotografiami z województwa lubelskiego, miejsc gdzie przywrócono pamięć konkretnych bohaterów narodowych. Opowiedział jak młodzież szkolna współpracuje z IPN- em w Lublinie i ile dzięki tej współpracy można zrobić. Po części teoretycznej młodzież zadawała pytania i przygotowała plan pomocy ochrony Miejsc Pamięci Narodowej.

Dziękujemy.

Wydarzenie było częścią cyklu działań pt. „ODKRYĆ Z NIEPAMIĘCI” przygotowanych przez Muzeum Nadwiślańskie.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”