Opiekunowie Szkolnych Kół PTTK odznaczeni

Od 10 lat działa Szkolne Koło PTTK przy Gimnazjum w Kazimierzu Dolnym, którego opiekunem jest pan Marcin Pisula, zaś od lat 8 przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, pod opieką pani Lucyny Kowalczyk.

Uchwałą Zarządu Głównego PTTK w Warszawie nauczyciele zostali uhonorowani Złotymi Odznakami „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 14 kwietnia 2013 roku podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału PTTK w Kazimierzu Dolnym. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszej owocnej współpracy z dziećmi i młodzieżą w ramach Koła PTTK.