9 marca 2014 roku w Klasztorze Ojców Franciszkanów Reformatów w Kazimierzu Dolnym odbyły się uroczystości poświęcone pamięci majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim Zapora oraz tych żołnierzy AK – WiN z gminy Kazimierz Dolny, którzy podczas okupacji sowieckiej polegli, zostali skrytobójczo zamordowani lub wywiezieni na Wschód i zamęczeni w łagrach.

Wspomniano także młodocianych więźniów politycznych z lat 1944 – 56 tzw. Jaworzniaków. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z Burmistrzem i przedstawicielami Rady Miejskiej na czele, a także przedstawiciele środowisk kombatanckich i stowarzyszeń patriotycznych z Chodla, Poniatowej, Bełżyc, Puław i Lublina. Gminny Zespół Szkół reprezentowały poczty sztandarowe, uczniowie i nauczyciele.