Dorota Rodzik wzięła udział w następujących konkursach plastycznych: XII Międzynarodowym Przeglądzie Plastycznym „Ogród piękna, dobra i radości – Mieszkańcy ogrodów”.

Organizator – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu oraz w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Martwa Natura”. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie. Cele konkursów: rozwijanie zainteresowań, kształtowanie wyobraźni i kreatywności, promowanie młodych twórców poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć. Poniżej prezentujemy prace konkursowe. Dziękujemy i gratulujemy!