W związku z przyjęciem przez Radę Miejską Kazimierza Dolnego budżetu na rok 2014, społeczność szkolna Gminnego Zespołu Szkół wystosowała do Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Henryka Kozaka pismo. Tekst zamieszczamy poniżej.

 

                                                                                                                                                                                                                           

Kazimierz Dolny 2014-01-17

                                                                                                                                                                                                                          

                 

                                              Sz. P. Henryk Kozak

                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                              Kazimierza Dolnego

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący

Szanowni Radni

 

 

          My, Społeczność Szkolna Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym z radością przyjęliśmy informację o podjęciu przez Radę Miejską uchwały budżetowej na rok 2014, w której zaplanowano środki finansowe na budowę nowej Szkoły w Kazimierzu Dolnym.

          Niebawem minie trzy lata od tragicznego dla nas dnia 31 maja 2011r., kiedy to wskutek nieszczęśliwego wypadku straciliśmy naszą Szkołę – miejsce nauki dla uczniów Miasta i Gminy Kazimierz Dolny oraz pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W ciągu tego czasu doświadczyliśmy zmianowego systemu pracy. Najmłodsze dzieci klas 1-3 dzięki uprzejmości księdza proboszcza Tomasza Lewniewskiego kontynuowały naukę w pomieszczeniach plebanii. Uczniowie klas IV-VI dowożeni byli do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, natomiast uczniowie gimnazjum i liceum uczyli się w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza. Był to niewątpliwie bardzo trudny okres wymagający dużego zaangażowania uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. Ta niecodzienna sytuacja wymagała od nas podjęcia dodatkowych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom, którzy kończyli zajęcia późnym wieczorem.

          Dzięki determinacji, zaangażowaniu i poświęceniu uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi przetrwaliśmy ten najtrudniejszy dla nas okres.      

          W tym samym czasie trwały prace władz Miasta i Rady Miejskiej nad powstaniem Szkoły modułowej oraz działania zmierzające do zaprojektowania

i wybudowania Nowej Szkoły.

          14 maja 2012r. był dla nas dniem szczególnym. Wtedy to rozpoczęliśmy  naukę w szkole modułowej. Dzięki staraniom Władz Miasta, Radnych Rady Miejskiej, po miesiącach nauki  w  różnych miejscach społeczność Gminnego Zespołu Szkół może cieszyć się nową siedzibą. Mimo, że warunki nauki

w szkole modułowej są akceptowalne, to jednak z niecierpliwością czekamy na wybudowanie Nowej Szkoły.

          Chcemy wyrazić naszą wdzięczność i podziękowanie szczególnie tym Radnym, którzy głosowali za przyjęciem uchwały budżetowej. Opowiedzieliście się Państwo, bowiem za podjęciem działań, dzięki którym możliwy będzie rozwój fundamentu egzystencji każdego społeczeństwa, jakim jest edukacja.

Lokalne potrzeby różnych środowisk nie przesłoniły Wam rozumienia potrzeby realizacji przedsięwzięcia, jakim jest budowa nowej szkoły. Potrafiliście się wznieść ponad podziałami. Państwa postawa zasługuje na słowa najwyższego uznania.  

          Jednocześnie niepokoi nas fakt, że w tak ważnej dla społeczności  lokalnej kwestii zabrakło podczas głosowania jednomyślności wśród Radnych.

          Jesteśmy zawiedzeni postawą tych Radnych którzy wstrzymali się od głosu jak również tych, którzy  głosowali przeciwko przyjęciu Uchwały Budżetowej w takim kształcie.

          Bulwersujące dla nas są również informacje rozpowszechniane przez niektórych Radnych, które poddają w wątpliwość  zasadność  realizacji przedsięwzięcia, jakim jest budowa Nowej Szkoły. Inwestycja ta nie  wstrzymuje bowiem innych zadań zaplanowanych w budżecie. Jesteśmy pewni, że przy zgodnej współpracy wszystkich Radnych i Władz Miasta będą one zrealizowane.

          Sprzeciwiamy się rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o źródłach finansowania przez Gminę dzierżawy szkoły modułowej. Informacje te wywołują niepokój wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz obawy wśród mieszkańców o nadmierne obciążenie budżetu gminy kosztami wynajmu.

          Zdajemy sobie sprawę z wielu potrzeb Naszej Gminy, wspieramy działania Władz Samorządowych. Dostrzegamy i cieszymy się z realizowanych dotychczas przedsięwzięć i inwestycji. Nasze Miasto i Gmina dzięki staraniom Władz Miasta

i Rady Miejskiej z dnia na dzień staje się piękniejsze, bardziej atrakcyjne. Jesteśmy przekonani, że budowa Nowej Szkoły powinna być sprawą priorytetową.

Jest przedsięwzięciem, które służyć będzie obecnym i przyszłym pokoleniom Miasta i Gminy Kazimierz Dolny. Będzie kolejną „Perłą” w zmieniającej się tak pozytywnie rzeczywistości  naszego  Miasta.

          Jako społeczność szkolna deklarujemy wsparcie i pomoc we wszystkich możliwych działaniach zmierzających do powstania Nowej  Szkoły.

 

 

 

Prosimy o odczytanie tego listu w czasie najbliższej Sesji Rady Miasta

w Kazimierzu Dolnym.

 

                                                                           

 

 

 

                                                                             Z poważaniem   

                                                                             Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,

                                                                             Rada Rodziców, Uczniowie,

                                                                             Rodzice, Pracownicy

                                                                             Gminnego Zespołu Szkół

                                                                             w Kazimierzu Dolnym