Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

W dniu 31 stycznia w naszej szkole odbył się etap parkowy ogólnopolskiego konkursu pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

To już XIX edycja.

Celem konkursu jest:

  • zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat polskich parków krajobrazowych i innych zagadnień z dziedziny ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska,
  • kształtowanie świadomości oraz rozbudzanie zamiłowania do świata przyrody,
  • pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
  • rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
  • motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu,
  • wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół podstawowych z gmin, na których terenie znajduje się park krajobrazowy.

Naszą szkołę reprezentowali Franciszek Iwaszko, Leon Małolepszy, Maciej Mazurkiewicz, Karol Pałka.

Uczniów do konkursu przygotowała Pani Agnieszka Kwiatek- Ostrach.