Zarządzenie, procedury

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminnego Zespołu Szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączniki do procedur

Zgłoszenia

Zgłoszenie dziecka do opieki na terenie szkoły – klasy I–III

Zgłoszenie dziecka do uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych

Zgłoszenie dziecka na konsultacje na terenie szkoły


Zobacz wszystkie dokumenty w usłudze OneDrive.