Przedłużenie zawieszenia zajęć. Termin egzaminu ósmoklasisty

Funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone do 24 maja 2020 roku.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.