20 listopada 2013 roku w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski pt.: „Juliana Tuwima słowne psoty i figle”, zorganizowany przez panie Wiolettę Markowską i Małgorzatę Józefacką.

Wzięły w nim udział dzieci i młodzież z Gminnego Zespołu Szkół, ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce i ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Skowieszynku. Uczestnicy zostali ocenieni w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV – VI szkoły podstawowej oraz klasy I – III gimnazjum. Recytacja poezji Juliana Tuwima wzbudziła duże zainteresowanie, przesłuchano ponad 50 recytatorów, a jury miało duży problem z przyznaniem nagród i wyróżnień, zwłaszcza w kategoriach szkół podstawowych, gdzie poziom recytacji był wysoki i niezwykle wyrównany. Ostatecznie I nagrody przyznano:

Jasiowi Kleczewskiemu ze SP w Dąbrówce,

Weronice Godziszewskiej ze SP w Kazimierzu Dolnym,

Patrycji Byszewskiej z Gimnazjum.

Wyróżnienia otrzymali:

Karolinka Próchniak ze SSP w Skowieszynku,

Kuba Kalinowski ze SSP w Skowieszynku,

Mateusz Smolak i Dominika Lewtak z Gimnazjum.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, wszyscy – pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy dziękują pani Krystynie Bort, pani Hannie Paruch i panu Marcinowi Pisuli za pracę w jury konkursu.