W dniach od 19.11.2015. do 03.12.2015. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum przeprowadzona została ewaluacja problemowa.

Obszar badania: „Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego”.

Wymaganie: „Procesy edukacyjne sa zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji przedstawionymi w postaci raportów.

Raport Szkoły Podstawowej: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000830328151.pdf

Raport Gimnazjum: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000830491152.pdf