Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym 1 marca 2021 roku rozpoczyna rekrutację do klasy I na rok szkolny 2021/2022.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce

https://gzskd.pl/rekrutacja/

Oferujemy:

• nowoczesne klasopracownie wyposażone w pomoce audiowizualne,

• przestronną świetlicę dostępną dla uczniów w godz. 7:15- 16:00,

• pracownię komputerową,

• bibliotekę,

• salę gimnastyczną,

• duży korytarz do zabaw,

• oddzielne wejście i szatnię przeznaczoną wyłącznie dla uczniów kl. I-III

Bierzemy udział projektach, programach, konkursach, wycieczkach i wyjazdach:

• Międzynarodowy Program Erasmus +,

• Ogólnopolskie Programy „ Uczymy dzieci Programować”, „Cała Polska Programuje”, „Uniwersytet Dzieci”,

• Projekt edukacyjny „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”,

• Czytam sobie. Pierwsza klasa!

• Europejski Tydzień Programowania Code Week,• Projekty profilaktyczne: „Żyj zdrowo”, „Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”,

• Prowadzimy zajęcia sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, szachowe, koło historyczne, Szkolne Koło PTTK i inn.

Zapraszamy!

Uroczystości szkolne

Projekty i programy

Dodatkowe zajęcia

Wycieczki szkolne