We wrześniu w naszej szkole realizowany był projekt dofinansowany w ramach konkursu grantowego „Lubelska Bardzo Młoda Kultura 2022”.

Zadanie było odpowiedzią na potrzebę rozbudzenia w młodych ludziach chęci poznania miejsca, w którym przyszło im żyć, jego historii, kultury, zabytków, fauny i flory Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Rozwijanie współpracy międzyinstytucjonalnej i zacieśnianie więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działania uczniów, rodziców, nauczycieli, uchodźców przybyłych z Ukrainy i partnerów działania. Włączenie młodych ludzi w życie miasteczka oraz umożliwienie im wykazania się inicjatywą.

Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież z naszej szkoły w tym dzieci i młodzież – uchodźcy z Ukrainy wraz ze swoimi opiekunami oraz nauczycielami, rodzicami, partnerami zadania.

Podczas projektu zorganizowano 3 warsztaty plenerowe oraz przygotowano i rozegrano grę miejską.

Partnerami projektu byli;

Andrzej Pawłowski z Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola, absolwent kazimierskiej szkoły, dr nauk o Ziemi, regionalista, przewodnik turystyczny, instruktor przewodnictwa, autor przewodników i systemu przyrodniczych ścieżek dydaktycznych po Kazimierskim Parku Krajobrazowym, laureat popularnego (w ubiegłym stuleciu) teleturnieju „Wielka Gra” z tematu: „Kazimierz Dolny – dzieje miasta, zabytki i ludzie”.

Marcin Pisula reprezentujący Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kazimierzu Dolnym,

Joanna Szkuat, Małgorzata Sosik, Katarzyna Izydorczyk z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Oddziału Przyrodniczego.

Podczas trwania projektu odbyły się:  

– zajęcia edukacyjne w plenerze na temat historii miasta, tras turystycznych: pieszych i rowerowych, zagospodarowania turystycznego Kazimierza, znaczenia miasteczka w skali kraju i świata które poprowadził pan Marcin Pisula,

– warsztaty „Fauna i flora Kazimierskiego Parku Krajobrazowego” pod kierunkiem pań Małgorzaty Sosik i Katarzyny Izydorczyk. Podczas warsztatów uczniowie posłuchali pogadanki o Kazimierskim Parku Krajobrazowym,  wykonali zakładki do książek metodą decoupage. Panie z muzeum zaprezentowały zbiory dotyczące bogactwa przyrodniczego Małopolskiego Przełomu Wisły, Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz Kotliny Chodelskiej i Równiny Bełżyckiej. Uczestnicy projektu obejrzeli ekspozycje stałe, które możemy zobaczyć w Spichlerzu Ulanowskich, dotyczące Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Małopolskiego Przełomu
Wisły, wąwozów lessowych oraz skał wapiennych znajdujących się na tym terenie.

– warsztaty plenerowe „Turystyka i rekreacja na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego” poprowadził pan  Andrzej Pawłowski, profesor Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie, absolwent naszej szkoły,

Uczennice z koła geograficznego „Geoaktywni” pod kierunkiem opiekunki pani Magdaleny Saran przygotowały grę miejską i czuwały nad jej rozegraniem.

Zwieńczeniem gry był rejs statkiem i ognisko.

Zaprosiliśmy do wspólnych działań dzieci i młodzież z Ukrainy wraz ze swoimi opiekunami. Byli oni uczestnikami w zajęciach warsztatowych, pogadankach i pokazach oraz wspólnie ze swoimi polskimi rówieśnikami rozegrali grę miejską.

Rezultatem projektu była możliwość ukształtowania w młodych ludziach poczucia kultury jako nieodzownego elementu rozwoju osobistego i społecznego.

Uczestniczący w realizacji projektu uczniowie przekonali się, że przygotowanie gry miejskiej i uczestnictwo w niej, wspólne działania to miejsce do wspaniałej i pouczającej zabawy. Wykonane zadania przysłużyły się do odnowienia poznania miejsca zamieszkania, rozwijania zainteresowań historią, przyrodą, kulturą a także wyrabiania nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu. Uczestnicy projektu zacieśnili więzi ze swoimi rówieśnikami z Ukrainy poprzez wspólne działania.

Projekt przygotowały i koordynowały; Barbara Dzikoń, Małgorzata Józefacka, Magdalena Saran.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022