Skrzydła nad Kazimierzem

W dniach 9 i 10 września w naszym miasteczku odbyła się II edycja projektu „Skrzydła nad Kazimierzem”.

Geneza projektu sięga roku 2014, kiedy setne urodziny obchodził płk pil. Zdzisław Górecki, urodzony w Kazimierzu. Przed wojną był instruktorem w Szkole Wyższego Pilotażu w Ułężu pod Dęblinem.

Został zestrzelony przez Rosjan 17 września 1939 roku, kolejne wojenne lata poświęcił na działalność konspiracyjną w Armii Krajowej, za którą w 1944 roku został zesłany na 3 lata do sowieckiego obozu pracy w Stalinogorsku. Po wojnie pracował w lubelskim lotnictwie sanitarnym, którego był współorganizatorem. Zdzisław Górecki zmarł 12 lutego 2017 roku.

Pomysłodawcą i koordynatorem imprezy jest Andrzej Królikowski, absolwent Liceum Lotniczego i Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, którego wspierają jako organizatorzy miasto Kazimierz Dolny oraz Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne SWAT.

Wydarzenie to jest promocją Polskich Sił Powietrznych oraz naszego miasta na wielu płaszczyznach artystycznych od latania pokazowego poprzez malarstwo, muzykę, teatr, film i poezję.

W tym roku w powietrzu zobaczyliśmy zespół „Biało Czerwone Iskry” z Dęblina. Na rynku odbył się koncert finałowy Festiwalu Piosenki Lotniczej. Koncertom towarzyszyły pokazy laserów, świateł i wizualizacje. Przez dwa dni byliśmy świadkami narodzin kolejnego dzieła wybitnej przedstawicielki Digital Art – Sandry Razuri Chlewińskiej, która na rynku Kazimierskim zaprezentowała „na żywo” proces twórczy obrazów w stylu japońskiej sztuki manga. Odbyła się premiera kompozycji Władysława Komendarka „Lotnicza Kantata” przygotowanej specjalnie na tę okazję. W ramach „Skrzydeł nad Kazimierzem” odbyły się też projekcje filmów o tematyce lotniczej. W miasteczkach namiotowych zaprezentowało się Muzeum Sił Powietrznych, 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego oraz Światowe Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Polskiego. Swoją książkę „Legenda Dywizjonu 303” zaprezentował Arkadiusz Pilch.

Wśród wielu atrakcji był autorski program Anny Ciepiel „Skrzydła Dzieciom”. Wzięły w nim udział dzieci z naszej szkoły które, pod kierunkiem animatorów oraz nauczycieli i wolontariuszy, przeżyły swój wielki lot zapoczątkowany o godz. 11.30 startem z okolic Fary. Może w przyszłości któreś z nich również zostanie pilotem?