19 października 2023 roku odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

Pierwszoklasiści zaprezentowali swój program artystyczny. Śpiewając piosenki, tańcząc i deklamując wiersze udowodnili, że jest to ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia.

Niezwykle podniosłym momentem podczas uroczystości było złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia. Dzieci na uczniów pasował dyrektor szkoły pan Janusz Raczkiewicz.

Program artystyczny zaprezentowany podczas uroczystości przez dzieci z klas I został przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni  p. Iwony Pisuli.

Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów.

Mamy nadzieję, że każdy dzień w szkole przyniesie pierwszoklasistom wiele radosnych chwil.