17 stycznia po raz kolejny odbyły się zajęcia na stoku narciarskim. Tym razem w zajęciach udział wzięli uczniowie z klas 6, 7, i 8. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych na stoku stawiło się 29 uczniów, którzy pod kierunkiem 4 instruktorów uczyli się lub doskonalili umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie.

Dziękujemy organizatorce p. Annie Wojtanowicz oraz opiekunom p. Monice Pielak i p. Marcinowi Pisuli.