Informacje o autorce

Wanda Michalak – absolwentka polonistyki i dziennikarstwa (UAM) oraz muzeologii (UJ).
W latach 2005-2016 kierowała Domem Kuncewiczów, oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Utworzyła i wydawała czasopismo literackie „Klematis”, pisała miniatury teatralne wystawiane na muzealnej scenie. Ich bohaterami byli m. in. Maria i Jerzy Kuncewiczowie, George Sand, Julia Hartwig, Zbigniew Herbert. Jest ponadto autorką baśni Gdzie jesteś, wróżko? (1979), powieści Wielkie nieba! Fuga (2004), dramatu Stół (2007), tomu poezji Pacynki i zioła (2019) i zbioru esejów Literackie noblistki. Piętnaście lasek dynamitu (2020).

„Podróże z książką” są jednym z trzech zwycięskich projektów Konkursu na Inicjatywy Oddolne w ramach zadania „Słowa mają moc” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.