Uczniowie VI, VII i VIII klas wzięli udział w spotkaniu z Panią Grażyną Torbicką polską dziennikarką, osobowością telewizyjną, dyrektorem artystycznym Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” odbywającym się w naszym miasteczku.

Spotkanie poprowadził Maksymilian Skrzeczkowski, dyrektor KOKPiT-u.

Dziękujemy!