1 kwietnia 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej pisali sprawdzian.

Sprawdzian w klasie szóstej jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Opracowany on jest w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych. Sprawdzian ma charakter ponadprzedmiotowy.

Sprawdza umiejętności w zakresie:

czytania
pisania
rozumowania
korzystania z informacji
wykorzystania wiedzy w praktyce.
Do sprawdzianu przystąpiło 16 uczniów klasy szóstej.