Obchody Święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrówce.