Dnia 14 października 2015 roku w naszej Szkole obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej, powszechnie zwane Dniem Nauczyciela.

Święto to ustanowiono na pamiątkę powołania w 1773 roku, Komisji Edukacji Narodowej – centralnego organu władzy oświatowej, powołanego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy. Odbyły się uroczyste apele, które zostały przygotowane przez uczniów klas młodszych i starszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Były życzenia i podziękowania dla nauczycieli za ich trudną i odpowiedzialną pracę oraz podziękowania dla pracowników niepedagogicznych szkoły. Uroczystość Święta Edukacji Narodowej zaszczycił swoją obecnością Pan Andrzej Pisula Burmistrz Kazimierza Dolnego. Z okazji Święta złożył życzenia nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom. Uhonorował Nagrodą Burmistrza Panią Dorotę Głos.

Nagrodą Dyrektora Szkoły uhonorowani zostali:

Pani Grazyna Kozieł

Pani Iwona Budnik

Pan Kamil Wydra

Pani Monika Kubiś – Arbuz

Pani Małgorzata Gębala

Pani Elżbieta Markowska

Pani Joanna Fosiewicz

Pani Małgorzata Mańka

Pani Lidia Grabczak

Pani Jolanta Markowska

Pani Marianna Lasota

Pan Marian Jędruch

Pani Elżbieta Kuzioła