Szklakiem Pamięci i Niepodległości – część II

8 i 9 grudnia młodzież ze Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego PTTK uczestniczyła w wycieczce „Szklakiem Pamięci i Niepodległości” część II.

Głównym celem wyjazdu było poznaje miejsc na Lubelszczyźnie związanych w okresem walki o niepodległość szczególnie 1914 -1918. W listopadzie młodzi krajoznawcy zwiedzali Jastków, Lublin, Chełm i Włodawę i wschodnie krańce Województwa Lubelskiego. Tym razem udali się na południe, do Urzędowa, Dzierzkowic i Batorza. W Urzędowie w 1915 roku przebywał Józef Piłsudski a legioniści z I Brygady Legionów walczyli pod Kraśnikiem. Uczniowie zwiedzali także jeden z najstarszych w Polsce zakładów garncarskich rodziny Gajewskich w Bęczynie. Odwiedzili także prywatny zakład produkujący rajdowe samochody pana Steca. Zwiedzali Urzędów i jego okolice. Przewodnikiem grupy był znany miejscowy krajoznawca i pasjonat lokalnej historii pan Krzysztof Tokaczyk. W drodze powrotnej odwiedzono Roztocze Zachodnie z miasteczkiem Batorz gdzie rozegrały się ważne wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym. Powstanie Styczniowe 1863 – 1864 będzie przewodnim tematem planowanego na styczeń kolejnego wyjazdu Koła.