Wiosną 2013 roku, grupa uczniów klas drugich Gimnazjum z Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym uczestniczyła w pierwszym etapie projektu Szkoła Dialogu.

W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum, odkrywała historię przedwojennej ludności żydowskiej w Kazimierzu Dolnym oraz samodzielnie przygotowywała projekt, który miał na celu jej upamiętnienie. Kulminacyjnym punktem projektu była wycieczka „Szlakiem pamięci kazimierskich Żydów”. Szkoły uczestniczące w programie otrzymują tytuł „Szkoły Dialogu”. Jest on przyznawany na rok, a kryterium jego otrzymania jest udział uczniów w czterech warsztatach edukacyjnych składających się na program „Szkoła Dialogu” i prowadzonych przez doświadczonych trenerów Forum. Koordynatorem projektu z ramienia Gminnego Zespołu Szkół był nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie pan Marcin Pisula. 15 stycznia 2014 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się Gala podsumowująca kolejną edycję Forum Dialogu Między Narodami. W finałowej Gali uczestniczyli uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym. Szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Dialogu 2013”, za poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Pamiątkowy dyplom dla Szkoły to forma podziękowania za zaangażowanie Szkoły w projekt w roku 2013, a tym samym za działania na rzecz dialogu polsko – żydowskiego. W czasie krótkiego pobytu w Warszawie uczniowie zwiedzili również studio radiowe Radia TOK FM, Złote Przeboje oraz ROXY FM. Przewodnikiem po studiach radiowych był znany dziennikarz muzyczny Mikołaj Lizut. Mimo n