Szkolne Koło PTTK na Szlaku Pamięci i Niepodległości

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze na Szlaku Pamięci i Niepodległości.

Podczas wycieczki młodzież uczciła Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na trasie dwudniowej wycieczki znalazł się: Jastków, Cyców, Lublin, Chełm i Włodawa. W Jastkowie uczczono zmarłych legionistów pochowanych na cmentarzu legionowym. Pochowanych jest tam 128 legionistów głównie z 4 Pułku Piechoty Legionów poległych pod Jastkowem w pierwszych dniach sierpnia 1915 roku. Wojskami polskimi dowodził sam Józef Piłsudski. Następnie zwiedzano zabytkowy cmentarz przy ulicy Lipowej w Lublinie. Uczniowie zapalili znicze przy grobie Leona Frankowskiego i poległych w powstaniu styczniowym oraz przy pomniku ofiar lubelskiego Zamku. W Cycowie uczniowie poznali wspaniałą Izbę Pamięci 7 Pułku Ułanów i Izbę Etnograficzna. Po południu zwiedzili Chełm z Podziemiami Kredowymi. Był też czas na odpoczynek, zabawę i kąpiel w Chełmskim Aquaparku. W drugim dniu wycieczki nie zabrakło także poznania walorów przyrody nadbużańskiej i wielokulturowości miasta Włodawy, gdzie przez wieki mieszkali obok siebie katolicy, wyznawcy prawosławia i judaizmu. Turyści zwiedzili teren byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze, cmentarz wojenny we Włodawie, miejsce pomiaru wody na Bugu oraz miejsce gdzie spotykają się granice Polski, Białorusi i Ukrainy. Zwiedzano również zabytki sakralne Włodawy.