Szkolny Konkurs o Tytuł Mistrza i Wicemistrza Ortografii 2019

Szkolny Konkurs „Ortobój” składał się z dwóch etapów.

W I etapie uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum stoczyli bój o tytuł Mistrza i Wicemistrza Klasy. Drugi etap wyłonił Mistrzów i Wicemistrzów Szkoły. Cele konkursu: porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych, uświadomienie aktualnego poziomu osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej, kształcenie czujności ortograficznej, stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii, oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji’.    Nasi uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom wiedzy z zakresu orografii. Najlepiej z ortograficznymi  pułapkami w II etapie  poradzili sobie i zaszczytne tytuły zdobyli:

Kategoria: uczniowie klas IV – VI SP

 1. Maciej Mazurkiewicz kl. VI – 71 p./82 p. Szkolny Mistrz Ortografii ex aequo Marta Kulczyńska kl. VI – 71 p./82 p. Szkolna Mistrzyni Ortografii
 2. Zuzanna Nowaczek V B – 70 p./82 p. Szkolna Wicemistrzyni Ortografii
 3. Amelia Włodek kl. V A- 69,5 p./82 p. Szkolna Wicemistrzyni Ortografii
 4. Karol Pałka kl. VI – 68 p./82 p. Wyróżnienie

Kategoria: uczniowie klas VII – VIII SP i III Gimnazjum

 1. Aleksandra Górecka kl. III A – 61,5 p./75 p. Szkolna Mistrzyni Ortografii
 2. Liwia Jeżewska kl. III A – 60,5 p./75 p. Szkolna Wicemistrzyni Ortografii
 3. Nina Zientarzewska kl. III A- 60 p./75 p. Szkolna Wicemistrzyni Ortografii
 4. Julia Żmudowska kl. VIII – 58 p./75 p. Wyróżnienie

Poniżej prezentujemy Klasowych Mistrzów i Wicemistrzów Ortografii  oraz zdobywców wyróżnienia:

Kl. IV A

 1. Kuba Matusiak – Klasowy Mistrz Ortografii
 2. Szymon Deputat – Klasowy Wicemistrz Ortografii
 3. Maja Kulczyńska – Wyróżnienie

Kl. IV B

 1. Julia Lewandowska – Klasowa Mistrzyni Ortografii
 2. Filip Niezabitowski – Klasowy Wicemistrz Ortografii
 3. Zuzanna Górecka – Wyróżnienie

Kl. V A

 1. Amelia Włodek – Klasowa Mistrzyni  Ortografii
 2. Lena Świderska – Klasowa Wicemistrzyni Ortografii ex aequo Wiktoria Kęcik – Klasowa Wicemistrzyni Ortografii

Kl. V B

 1. Zuzanna Nowaczek – Klasowa  Mistrzyni Ortografii
 2. Igor Sawicki – Klasowy Wicemistrz Ortografii

Kl. VI

 1. Karol Pałka – Klasowy Mistrz Ortografii
 2. Marta Kulczyńska – Klasowa Wicemistrzyni Ortografii ex aequo Maciej Mazurkiewicz – Kasowy wicemistrz Ortografii
 3. Alicja Księska – Wyróżnienie

Kl. VII

 1. Karolina Skocz – Klasowa Mistrzyni   Ortografii
 2. Anna Szebska – Klasowa Wicemistrzyni Ortografii

Kl. VIII

 1. Diana Sawczuk – Klasowa Mistrzyni   Ortografii
 2. Rafał Mazur – Klasowy Wicemistrz Ortografii ex aequo Julia Żmudowska – Klasowa Mistrzyni Ortografii
 3. Marcelina Cholewa – Wyróżnienie

Klasa III A Gimnazjum

 1. Aleksandra Górecka – Klasowa Mistrzyni Ortografii ex aequo Łukasz Nowakowski – Klasowy Mistrz Ortografii
 2. Liwia Jeżewska – Klasowa Wicemistrzyni Ortografii
 3. Nina Zientarzewska – Wyróżnienie

Klasa III B Gimnazjum

 1. Dominika Koral – Klasowa Mistrzyni Ortografii  ex aequo Małgorzata Ścibior – Klasowa Mistrzyni Ortografii
 2. Jakub Kalinowski – Klasowy Wicemistrz Ortografii
 3. Bartłomiej Borowski – Wyróżnienie

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I GRATULUJEMY!

Wręczenie dyplomów, nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.