26 czerwca 2014 r. pożegnaliśmy 58 absolwentów naszego Gimnazjum. Na tą tak ważną dla naszej społeczności szkolnej uroczystość przybyli między innymi przedstawiciele władz Samorządowych. Pan Grzegorz Dunia Burmistrz Kazimierza Dolnego, pani Grażyna Kiełbasa skarbnik Gminy oraz pani Ewelina Kwiatuszewska Inspektor Oświaty.

Za bardzo dobre wyniki w nauce – świadectwa z biało – czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe otrzymali uczniowie klasy III a Urszula Rodzik i Kamil Leszczak. Za wysoką średnią ocen 5,2 na świadectwie, Urszula Rodzik została uhonorowana Nagrodą Burmistrza. W tym roku szkolnym Dyrekcja i Grono Pedagogiczne po raz pierwszy przyznało Nagrodę Specjalną. Otrzymała ją wyjątkowa uczennica – Izabella Kopiec. Wykazał się ona niezwykłą pracowitością i zaangażowaniem w życie szkoły, rozwijając swoje pasje na zajęciach chóru szkolnego, biorąc udział w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i rejonu. Brała udział w wielu konkursach recytatorskich, wykazując ogromną kulturę osobistą, takt i pogodę ducha. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo trudnych warunków do realizowania zajęć wychowania fizycznego, brak odpowiedniego zaplecza sportowego, możemy poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi na szczeblu gminy, powiatu i rejonu. Absolwenci zaangażowani w życie sportowe naszej szkoły otrzymali pamiątkowe puchary z imiennym grawrem. Uczniowie zaangażowani w działalność szkolnego koła PTTK otrzymali nagrody książkowe. Podczas uroczycztości nagrodzono również finalistów szkolnego konkursu ortograficznego. Słodkimi upominkami podziękowano tym uczniom, którzy angażowali się w działalność szkolnego koła Caritas. Dyrekcja i wychowawcy podziękowali rodzicom, którzy w sposób szczególny angażowali się w prace na rzecz szkoły. Uczniowie klas III a, b i c pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali część artystyczną. Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za trud włożony w ich edukację i przeżyte wspólnie trzy lata nauki wyrazili wdzięczność wierszami i pięknymi piosenkami. Jednym z najbardziej wzruszających momentów uroczystości było pożegnanie klas trzecich przez młodszych kolegów i koleżanki z klasy II b, którzy przywołali zabawne momenty z życia szkolnego naszych absolwentów oraz ofiarowali szczególne upominki – kamienie pochodzące z naszej Starej, zburzonej Szkoły.

Drodzy Absolwenci,

Mamy nadzieję, że w Waszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat. Wierzymy, że będziecie wspominać nas z uśmiechem i wzruszeniem. Pozostaniecie na zawsze w naszych sercach. Życzymy Wam odwagi w spełnianiu marzeń i dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Składamy podziękowania Waszym rodzicom za wszelką pomoc i wspieranie w trudnych chwilach.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne GZS