Tydzień Papieski

W środę 17 października, podczas trwającego Tygodnia Papieskiego, uczniowie klas VIII i III gimnazjum Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym uczestniczyli w Parafialnym Marszu Pamięci św. Jana Pawła II.

Rozpoczęte w południe przejście przebiegało przez ważne miejsca pamięci w naszym mieście: cmentarze żydowski i radziecki na Czerniawach, cmentarz parafialny i stary cmentarz na Wzgórzu Zamkowym. Przemarsz był okazją do zetknięcia z bogatym dziedzictwem św. Jana Pawła II, które w tym roku zgłębiamy pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa. Zaproponowane rozważania obejmowały tematykę ojcostwa i miłości Boga Ojca, potrzeby miłosierdzia i przebaczenia, znaczenia rodziny i wychowania, znaczenia ojczyzny oraz wezwania do budowania świata opartego o wartości: solidarności, pokoju i jedności.

W bibliotece szkolnej podczas tygodnia papieskiego była wystawa „Promieniowanie Ojcostwa”. Można było poczytać o Janie Pawle II oraz utwory napisane przez Niego.

Wiemy, że Chrystus zwracał się do Boga Ojca słowem Abba – słowem bliskim i rodzinnym, takim, jakim dzieci Jego narodu zwracają się do swoich ojców. Pewnie też, jak inne dzieci, tym samym słowem zwracał się do Józefa. Czy można powiedzieć więcej o tajemnicy ludzkiego ojcostwa? Sam Chrystus, jako człowiek, doświadczył ojcostwa Boga poprzez swoje synostwo wobec św. Józefa. Spotkanie z Józefem jako ojcem wpisało się w objawienie, które przez Chrystusa stało się objawieniem ojcowskiego imienia Boga. Głęboka to tajemnica!

Jan Paweł II „Wstańcie, chodźmy”!