VIII Festiwal Słowa i Obrazu

Julia Stefanek, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej, reprezentowała szkołę w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”.

Przesłuchania uczestników odbyły się 24 października 2018 roku w Lublinie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych (klasy 6 – 7 – 8) i gimnazjum (klasy 3). Uczestnicy rywalizują o tytuł Mistrza Słowa. Każdy uczestnik czytał fragmenty dwóch utworów, opiewające uroki Ojczyzny. Autorami tekstów byli wyłącznie polscy pisarze i poeci. Organizatorzy konkursu: XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Cele konkursu: uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, promocja czytelnictwa, propagowanie idei pięknego czytania i kultury słowa. Patronat nad konkursem objęli: Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Paweł Pikula – Starosta Lubelski. Patronat medialny: Radio Lublin, Kurier Lubelski. Finał konkursu odbędzie się 21 listopada br. Julia zaprezentowała fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta.

Gratulujemy i dziękujemy.