„ Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy.”

Maria Lorens

18.  marca w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie odbył  się  X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück” pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP.  W  półfinale wzięli udział uczniowie  klas VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Poziom recytacji był bardzo wysoki, dobór repertuaru wyjątkowo interesujący. Naszą szkołę w półfinale konkursu godnie reprezentowały Katarzyna Kobiałka oraz Zuzanna Walewska, uczennice klasy VIII , które przygotowały recytację  wierszy Teresy Bromowiczowej i Wandy Kosmowskiej oraz fragm. „Wspomnień wojennych” Karoliny Lanckorońskiej.

Organizatorem  Konkursu jest  IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Główne cele konkursu: popularyzacja twórczości poetek obozowych oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień, zapoznanie z losami więźniarek, aby pamięć o ich martyrologii przetrwała w pamięci kolejnych pokoleń, zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem kraju i narodu, propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości do Ojczyzny, kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa, promowanie utalentowanej młodzieży. Podstawę do ogłoszenia konkursu stanowi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück.  Warto też wspomnieć,
że 30. kwietnia mija kolejna rocznica wyzwolenia obozu w Ravensbrück.                                                        

Kasi i Zuzi gratulujemy świetnego występu i życzymy kolejnych powodów do satysfakcji.

Dziękujemy Organizatorom, Jury, a przede wszystkim młodym recytatorom, którzy oddali hołd ofiarom zamęczonym w niemieckim obozie oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu – Świadkom Historii. Młode pokolenie coraz mniej wie o tych strasznych czasach. Powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie im należytego miejsca w historii, podkreślając ich patriotyzm, heroiczną walkę o zachowanie człowieczeństwa  w skrajnie trudnych warunkach.

18. marca w Kazimierzu Dolnym odbyła się uroczystość upamiętnienia 82. Rocznicy Zagłady  Społeczności Żydowskiej Kazimierza Dolnego. Dziękujemy Kasi i Zuzi za udział  i uświetnienie części artystycznej  recytacją wiersza.