Ignacy Rosłoniec, uczeń klasy 6 b to chłopiec o różnorodnych zainteresowaniach. Chętnie bierze udział w konkursach, odnosząc w nich sukcesy – warto przypomnieć o dwóch znaczących ubiegłorocznych wyróżnieniach w Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Plastycznym „Ja za 20 lat” oraz  X Powiatowym Konkursie Literackim „Mój świat”. Cieszy fakt, że Ignacy znalazł czas i chęci aby wziąć udział w konkursie   fotograficznym „Przyrodnicze Łowiska 2020” i podzielić się z nami swoimi przyrodniczymi obserwacjami napotkanymi  w czasie wędrówek. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny  w Brzeźnie, Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie, Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Chełmie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Ignacy wykonał trzy fotografie, które zatytułował : „Country”, „Królowa rzek”, „Przedwiośnie”  .

Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

Poniżej prezentujemy fotografie konkursowe.