Znamy już wyniki sprawdzianu, który pisali uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej w dniu 5 kwietnia.

Sprawdzian składa się z dwóch części: część pierwsza to zadania z języka polskiego i matematyki, część druga to zadania z języka angielskiego. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jak informuje Ministerstwo Edukacji, to był ostatnia edycja sprawdzianu w szkole podstawowej. Poniżej przedstawiamy średnie wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły na tle średnich wyników uzyskanych przez uczniów w gminie Kazimierz Dolny, powiecie puławskim i województwie lubelskim.

Wyniki szkoły podstawowej :

Język polski:

Szkoła – 14,1 pkt. / 70,5 % pkt.

Gmina – 13,6 pkt. / 68,1 % pkt.

Powiat – 14,0 pkt. / 70,1 % pkt.

Województwo – 14,2 pkt. / 71,1 % pkt.

Matematyka:

Szkoła – 11,1 pkt. / 55,5 % pkt.

Gmina – 10,3 pkt. / 51,7 % pkt.

Powiat – 10,8 pkt. / 53,9 % pkt.

Województwo – 10,6 pkt. / 52,8 % pkt.

Język angielski:

Szkoła – 30,9 pkt. / 77,3 % pkt.

Gmina – 29,2 pkt. / 73,0 % pkt.

Powiat – 28,8 pkt. / 72,0 % pkt.

Województwo – 27,5pkt. / 68,8 % pkt.

Uczniom klasy szóstej gratulujemy!