Dnia 25 lutego 2021 r. ogłoszono wyniki X edycji Festiwalu Słowa i Obrazu – Wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania i Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Wyobraźnia bez granic…” w 100-lecie urodzin Stanisława Lema, wybitnego autora literatury fantastyczno-naukowej.

X Festiwal Słowa i Obrazu. Wyniki konkursów. – XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (29lo.lublin.pl)

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych (kl. 6–8). Cele konkursu: uczczenie 100-lecia urodzin Stanisława Lema, promocja czytelnictwa, propagowanie idei pięknego czytania i kultury słowa, rozbudzanie zainteresowania literaturą i sztuką, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie wyobraźni i umiejętności własnej interpretacji twórczej, prezentacja twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców. Organizatorzy Festiwalu: XXIX Liceum Ogólnokształcące im. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Patronat honorowy objęli: Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin. Patronat Medialny: Radio Lublin.

W konkursie wzięły udział: Barbara Paluch, uczennica klasy VI b, prezentując fragment powieści „Niezwyciężony” oraz Laura Muszyńska z kl. VI b. Laura wykonała pracę plastyczną inspirowaną powieścią „Solaris”. Z dumą informujemy, że Basia Paluch została laureatką – Wicemistrzem Słowa. Zdaniem jurorów Basia w umiejętny sposób wykorzystała manierę stylistyczną w tekstowej opowieści oraz odwagę przejawiającą się w różnicowaniu emocji narratora.

Jesteśmy dumni z Naszych uczennic. Basi bardzo serdecznie gratulujemy sukcesu. Zapraszamy do obejrzenia filmu z podsumowania Festiwalu oraz nagrodzonego występu Basi. Poniżej prezentujemy również pracę Laury. Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.

Życzymy dalszych sukcesów!

Praca Laury Muszyńskiej inspirowana powieścią „Solaris” Stanisława Lema