XXIX Liceum Ogólnokształcące  im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zajęło się organizacją  XI  edycji Festiwalu Słowa i Obrazu pod hasłem „ Ludzie listy piszą…”.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych (kl. 6 –7 – 8). Cele konkursu: uczczenie postaci wybitnych Polaków ( m.in. patronów roku 2021), promocja czytelnictwa, propagowanie idei pięknego czytania i kultury słowa, rozbudzanie zainteresowania literaturą i sztuką, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie wyobraźni i umiejętności własnej interpretacji twórczej.

Przedsięwzięcie  honorowym patronatem objęli:  pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty oraz pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin. 

W tym wydarzeniu brała udział uczennica  klasy 7 b, Laura Pema Muszyńska, która 7 kwietnia podczas eliminacji wojewódzkich zaprezentowała utwór Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”.

Komisja konkursowa przy ocenie prezentacji brała pod uwagę: poprawność czytania, płynność czytania, interpretację tekstu, wrażenia artystyczne – dramaturgię, intonację, poprawność akcentowania wyrazowego i zdaniowego.  26 kwietnia odbył się finał w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Centrum Kultury w Lublinie  

Z radością informujemy, że Laura została laureatką – Wicemistrzem Słowa  w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania. Laura aktywnie bierze udział w różnorodnych konkursach.  Niejednokrotnie jej praca została doceniona. Uczennica oprócz tytułu laureata  w/w konkursiu zdobyła  w tym roku szkolnym  Wyróżnienie,  w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” oraz Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym „Jestem świadomy, jestem bezpieczny”.

Serdecznie gratulujemy!                                                                               

Dziękujemy za zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły.

Życzymy dalszych sukcesów!